תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר").

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או  תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

ג. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
.
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 

ה.  לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
.
ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

הזמנת מוצרים
"ארפל אלקטרוניקה בע"מ" מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים  המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ואו יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני  שלך או באמצעות הטלפון בתוך יום עסקים . במקרה הזה, שומרת לעצמה חברת "ארפל אלקטרוניקה בע"מ", את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.
 אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. בכל מקרה לא יחויב כרטיס באשראי שלך לפני בדיקה שהמוצר נמצא במלאי.

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" לספק את המוצרים שהזמנת,והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה  נקלטו במערכת ואיננה מהווה אסמכתא כי העסקה השתכללה.

ב. רק לאחר ש "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל  אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי "ארפל אלקטרוניקה בע"מ",או יצרניהם או מפיציהם בישראל.
   .
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" 

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תיהא חברת "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.ביטול הזמנה בשל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר/מחיר או כל פרט אחר ייעשה רק במקרים של טעות חריגה. חברת "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" עושה כל מאמץ על מנת שטעויות מסוג אלה לא תתרחשנה באופן תדיר. 

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

ו. ניתן לתאם טלפונית הגעה לחנות לשם קבלת מוצר שהוזמן.במקרה של איסוף עצמי ,  יוכל רק בעל כרטיס האשראי , לאחר הצגתו ותעודת הזהות שלו , לקבל את המוצר במקום.

אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

ב. חיוב הלקוח יתבצע בעת שליחת המוצר ללקוח.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצרו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות,רשאיים מנהלי האתר מטעמה של  חב' "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.אנו ב"ארפל אלקטרוניקה בע"מ"במקרים אלו עושים את כל המאמצים בכדי שהמוצר יגיע במהירות האפשרית ללקוח.

ג. המוצרים השונים יסופקו חינם באמצעות מתקיני חברת "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" או באמצעות  שליחים או באמצעות היבואן הרשמי של המוצר. "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"עובדת עם חברת שליחויות אשר התחייבה בפניה לספק מוצרים תוך 3 ימי עבודה מרגע שנאספו בחנות החברה. "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" שולחת ללקוח מספר מעקב משלוח לאחר שליחת המוצר על-מנת לאפשר מעקב . כמו-כן ישנו ביטוח לכל המוצרים שנשלחים ללקוח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  , ובכפוף לרשימת הישובים של "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" לבצע את משלוח 
עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר קיצוני (כגון שלג/שטפונות) ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. אספקת המוצר תהיה בתחומי הקו הירוק בלבד.אנו "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" במקרים אלו עושים את כל המאמצים בכדי שהמוצר יגיע במהירות האפשרית ללקוח.

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת. המחיר כולל הוצאות משלוח ודמי טיפול,והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ביטול עיסקה

א.זכות הצרכן לביטול עסקה הינה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. ביטל צרכן עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו ממנו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. ביטל הצרכן עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו ממנו דמי ביטול.

ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי לא ייגבו דמי משלוח. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ייגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב ויש צורך לשלוח פקס או מאייל לביטול העסקה. אחריות החזרת המוצר חלה על הלקוח.

על פי חוק, אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים/חנות "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  ע"י הרוכש כשהמוצר יוחזר ,ככל שהדבר אפשרי או סביר,באריזתו המקורית.

 ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה,אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

אחריות
 "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים,לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים 
המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" עושה כל מאמץ על-מנת שיהיה תיאום מלא בין התמונה לפירוט המוצר.

 "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" מתחייבת למצג נכון של המוצרים באתר, במידה וישנו הבדל בין המוצר לתיאורו הדבר נעשה בתום לב.

כמו-כן כל המוצרים הנמכרים ע"י  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" הינם חדשים באריזתם המקורית בתנאי שלא צויין אחרת במפורש.

אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים,היבואנים של המוצרים לקחו על
עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" ככלל עובדת רק עם יבואנים גדולים ומוכרים אשר הוכיחו את אמינות ברבות השנים. בין החברות הללו נמנים - אלקטרה, ברקן  ועוד.

ג.במידה והיבואן אינו נותן שירות ללקוח או שהיבואן הכריז על פשיטת רגל לא תיהיה   "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" אחראית על המוצר במסגרת האחריות.

 "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" עושה כל מאמץ למצג נכון ומלא של תכונות המוצר וכן בגין מוצרים פגומים. באשר לאחריות- זו חלה לפי התקנות על הספק.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה,אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ד.  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"    ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.בכפוף להצהרת הפרטיות.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"   מי מטעמו בגין תכונות שירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז.אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעתה באתר זה,

ב. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מחברת   "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"   לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,יהא על חברת  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" לבטל את  ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.כמו כן במקרים אלו תנקוט  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  בכל האמצעים העומדים ברשותה בכדי שהמוצרים יגיעו למענם בהקדם האפשרי.

ג.  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט הדין

 החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

 

המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ"  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

 

  "ארפל אלקטרוניקה בע"מ" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על
מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

יצירת קשר
טלפון טלפון: 03-5622006
אימייל אימייל: sales@arpl.co.il
תפריט
הצהרת פרטיות
תקנון
הרשמה לדיוור
שליחה
עקבו אחרינו
facebooktwittergooglepluslinkedin
ssl
כל הזכויות שמורות © ארפל אלקטרוניקה בע"מ חנות וירטואלית